Tärkeät luvut ja hyödylliset linkit

VEROVAPAAT MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET
Kilometrikorvaus 0, 42 € ( henkilöiden kuljettaminen 0, 03  €/km/hlö)

Kotimaan päivärahat:
Osapäiväraha (yli 6 tuntia) 19, 00 €
Kokopäiväraha (yli 10 tuntia) 42, 00 €
Ateriakorvaus 10, 50 €

Ulkomaan päivärahat
Britannia 61€
     Lontoo ja Edinburgh 64€
Espanja 63€
Itävalta 64€

Kanada 68€
Kiina 65€
     Honkong 68€

Kreikka 59€

Kypros 61€
Latvia 52€
Liettua 51€
Norja 71€
Puola 56€
Ranska 67€
Ruotsi 64€
Saksa 62€
Sveitsi 74€
Tanska 69€

Tšekki 59€

Turkki 52€

     Istambul 54€
Venäjä 60€
     Moskova 75€
     Pietari 69€
Viro 53€
Yhdysvallat 66€
     New York City 72€
     Washington DC 72€
     Los Angeles 72€

LUONTOISEDUT
Puhelinetu (matkapuhelin / kiinteä liittymä) 20 €
Vapaa autoetu A (2016 — 2018 kayttöönotetut autot) 1, 4 % + 255, 00 € tai 0, 17 €/km
Vapaa autoetu B (2013 — 2015 kayttöönotetut autot) 1, 2 % + 270, 00 € tai 0, 18 €/km
Vapaa autoetu C (ennen vuotta 2013 kayttöönotetut autot) 0, 9 % + 285, 00 € tai 0, 19 €/km

SOSIAALIVAKUUTUSMAKSUT

TyEL-maksu
säännöllinen työnantaja (palkat alle 2 059 500 €) 25, 30%

tilapäinen työnantaja (ei vakinaisesti työntekijöitä ja 

palkkasumma alle 8 346, 00€  €/6kk) 25, 30%

Työnantajan TyEL-maksu keskimäärin 17, 75 %

Työntekijän osuus TyEL-maksusta

18 — 52-vuotiailla 6, 35 %
53 — 62-vuotiailla 7, 85 %
63 — 68-vuotiailla 6, 35 %


YEL-maksu

18 — 52-vuotiailla 24, 10 %
53 — 62-vuotiailla 25, 60 %

63 — 67-vuotiailla 24, 10 %

Aloittavan yrittäjän YEL-maksu (48 kk ajan)
18 — 52-vuotiailla 18, 80 %
53 — 62-vuotiailla 19, 70 % (siirtymäsäännös vuonna 2017-2025)

63 — 67-vuotiailla 18, 80 %

YEL-työtulon alaraja 7 656, 26 €/v
YEL-työtulon yläraja 173 875, 00  €/v

Työttömyysturva: oikeus Kelan peruspäivärahaan: 12 576, 00€/v

Sosiaaliturvamaksu kaikilla työnantajilla 0, 86 %

Työnantajan sosiaaliturvamaksua ei makseta alle 16-vuotiaalle eikä 68 vuotta täyttäneelle maksetuista palkoista.


Työttömyysvakuutus

Tapaturmavakuutusyhtiö perii tapaturmavakuutusmaksun yhteydessä. Maksua ei peritä alle 17-vuotiaista.


työnantajan osuus (palkat alle 2 083 500 €) 0, 65 %
työntekijän osuus 1, 90 %
TYEL-vakuutetun osaomistajan osuus 0, 92 %

Tapaturmavakuutusmaksu (tapaturmariskin mukaan) 
Tapaturmavakuutusyhtiö perii tapaturmavakuutusmaksun yhteydessä. 

Ryhmähenkivakuutusmaksu keskimäärin 0, 07%
Tapaturmavakuutusyhtiö perii tapaturmavakuutusmaksun yhteydessä. 


Palkansaajan ja yrittäjän sairausvakuutusmaksu % palkasta

palkansaajat 1, 53 %
Jos palkka- ja työtulon yhteismäärä jää alle 14 020 euroa, päivärahamaksu on 0, 00 prosenttia.

yrittäjät 1, 70%
 Jos palkka- ja työtulon yhteismäärä jää alle 14 020 euroa, päivärahamaksu on 0, 00 prosenttia.

etuudensaajat (eläke- ja etuustulo) 1, 53%

maksu sisältyy ennakonpidätysprosenttiin, sitä ei pidätetä erikseen palkastaLisäkysymyksiä?