Suomi     По-русски    English
 
 
 
 


Tärkeät luvut 2017

vuodelle 2017


VEROVAPAAT MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET
Kilometrikorvaus: oman auton käytöstä 0, 41 €/km
                          henkilöiden kuljettaminen 0, 03 €/km/hlö

Kotimaan päivärahat
Osapäiväraha (yli 6 tuntia) 19, 00 €
Kokopäiväraha (yli 10 tuntia) 41, 00 €
Ateriakorvauksen enimmäismäärä on 10, 25 €
Yömatkaraha 12, 00 €


Ulkomaan päivärahat
Britannia 65€
     Lontoo 69€
Espanja 62€
Itävalta 62€
Kiina 66€
     Honkong 72€
Latvia 50€
Liettua 48€
Norja 71€
Puola 55€
Ranska 66€
Ruotsi 63€
Saksa 61€
Sveitsi 77€
Tanska 68€
Venäjä 53€
     Moskova 66€
     Pietari 61€
Viro 51€
Yhdysvallat 68€
     New York City 74€
     Washington DC 74€
     Los Angeles 74€

SOSIAALIVAKUUTUSMAKSUT


TyEL-maksu

säännöllinen työnantaja 25, 10%
tilapäinen työnantaja  25, 10%
TyEL-vakuuttamisen alaraja on 58, 19e/kk

Työntekijän osuus TyEL-maksusta
17 — 52 vuotiailla  6, 15%
53 — 62 vuotiailla  7, 65%
63 — 67 vuotiailla    6, 15%


YEL-maksu

18 — 52-vuotiailla 24, 10 %
53 — 62-vuotiailla 25, 60 %
63 — 67-vuotiailla 24, 10 %

Aloittavan yrittäjän YEL-vakuutusmaksu: alennusprosentti on 22%. Alennuksen piiriin kuuluvat yrittäjät, jotka aloittavat ensimmäisen kerran YEL:n mukaisen yrittäjätoiminnan lain voimaantulon jälkeen tai aloittavat toisen yrittäjätoimintajakson ja alennusaikaa on jäljellä.

YEL-työtulon alaraja 7 645, 25, €/v
YEL-työtulon yläraja 173 625, 00 €/v


Sosiaaliturvamaksu kaikilla työnantajilla 1, 08%
Työnantajan sosiaaliturvamaksua ei makseta alle 16-vuotiaalle eikä 68 vuotta täyttäneelle maksetuista palkoista.


Työttömyysvakuutus

työnantajan osuus 17-64 -vuotiaita työntekijöitä (palkat alle 2 059 500 €) 0, 80 %

työntekijän osuus 1, 60 %

TyEL-vakuutettu osaomistajan osuus 0, 70 %

Työttömyysvakuutusmaksua eivät maksa 65 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat palkansaajat.

Tapaturmavakuutusmaksu  
Pakollisen tapaturmavakuutuksen maksu vaihtelee toimiala- ja yrityskohtaisesti. Maksu määräytyy palkkojen ja työn tapaturmariskin mukaan.
Lisätietoa saat vahinkovakuutusyhtiöstäsi.

Ryhmähenkivakuutusmaksu keskimäärin keskimäärin 0, 07%

Tapaturmavakuutusyhtiö perii tapaturmavakuutusmaksun yhteydessä.
Maksut vaihtelevat yhtiöittäin.


Sairausvakuutusmaksu

palkansaajat 
jos vuotuisen palkka- ja työtulon yhteismäärä on vähintään   14 000 euroa

päivärahamaksu 1, 58 % + sairaanhoitomaksu 0, 00 %        

Jos palkka- ja työtulon yhteismäärä jää alle 14 000 euroa, päivärahamaksu on 0, 00 prosenttia.

yrittäjät
jos vuotuisen palkka- ja työtulon yhteismäärä on vähintään   14 000 euroa

päivärahamaksu 1, 58 % + sairaanhoitomaksu 0, 00 % + lisärahoitusosuus 0, 06%       

Jos palkka- ja työtulon yhteismäärä jää alle 14 000 euroa, päivärahamaksu on 0, 00 prosenttia.

etuudensaajat (eläke- ja etuustulo)
päivärahamaksu 0 %       + sairaanhoitomaksu 1, 45 %


maksu sisältyy ennakonpidätysprosenttiin, sitä ei pidätetä erikseen palkasta


ARVONLISÄVERO

Yleinen verokanta                                                                24%

Alennetut verokannat
    elintarvikkeet, rehut, ravintola- ja ateriapalvelut                  14%

    kirjat, tilatut lehdet, lääkkeet, liikuntapalvelut, kulttuuri-       10%
    ja viihdetilaisuudet, henkilökuljetukset, majoituspalvelut,  
    jne…


Lisätietoa VERO.FI sivulta

 
  © F.I.N. Konto